Otokar Klein

Silvestrovský koncert


31. 12. 2014 (Streda) o 16:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 22, 17 €
Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr, dirigent
Eva Hornyáková, soprán
Otokar Klein, tenor
Johann Strauss a súčasníci
Johann Strauss, Joseph Strauss,
Carl Michael Ziehrer, Július Fučík,
Franz Lehár, Béla Kéler,
Joseph Hellmesberger,
Ľudovít Rajter, Emmerich Kálmán

Radosť z hudby – to je základná devíza hudby dynastie Straussovcov a ich priateľov. Ponúkali publiku vznešenú a kultivovanú zábavu, hodnú skutočných majstrov. Koncertné valčíky, štvorylky, polky, galopy, kankány, ohnivé piesne, šarmantné árie… na prvý pohľad ide o druhoradý hudobný tovar, o zábavu, o kabaret. V prípade Straussovcov je opak pravdou; ich salónne diela poskytujú dokonale prepracovanú štruktúru a zaväzujú človeka, aby ani voči plesovej zábave nepristupoval nezodpovedne a diletantsky.
V rámci novoročných záväzkov je takéto posolstvo aktuálne a povzbudzujúce.