Marian Lapšanský

Sibelius, Grieg, Suk


12. 6. 2015 (Piatok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Leoš Svárovský, dirigent
Marian Lapšanský, klavír
Saša Rašilov, hovorené slovo
Jean Sibelius
Edvard Hagerup Grieg
Josef Suk
Tapiola op. 112
Koncert pre klavír a orchester a mol op. 16
Pohádka op. 16

Symfonické mystérium o lese, Tapiola Jeana Sibelia nepriamo čerpá námet z eposu Kalevala, kde účinkuje boh lesov Tapio. V zásade však ide o hlbokú poklonu fínskeho autora voči prírode, ktorú Sibelius považoval počas celého života za jediný inšpiratívny zdroj. Prírodné zdroje sýtili aj diela Edvarda Griega. Vstup do slávneho Klavírneho koncertu vyznieva ako mohutná kaskáda vodopádov, rútiacich sa z ľadovcov, lemujúcich nórske fjordy. O súčinnosti človeka s prírodou je aj hra Júliusa Zeyera Radúz a Mahuliena,  scénická hudba Josefa Suka. Dievča zakliate do stromu je ideou tohto príbehu. Suita Pohádka je revíziou základného materiálu tejto scénickej hudby.