SH5 Koncert v spolupárci s Veľvyslanectvom Španielskeho kráľovstva v Bratislave


24. 4. 2007 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba
Malá sála SF,

Musica aeterna                                                                                         


Peter Zajíček, umelecký vedúci /husleMartina Bernášková, flauta


Peter Guľas, čembalo / organ


Siri Karoline Thornhill, soprán


Marcel Plavec, hoboj 

Bachovský večer IV.


Johann Sebastian Bach                        


Brandenburský koncert č. 5 D dur BWV 1050


Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, kantáta pre soprán, hoboj, sláčikové nástroje a basso continuo  BWV 84


Ricercar á 6 z Hudobnej obete BWV 1079


Ich habe genug, kantáta pre soprán, hoboj, sláčikové nástroje, organ a basso continuo BWV 82