SH4 Koncert v spolupráci s Poľským kultúrnym inštitútom


6. 5. 2008 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba
Malá sála SF,

Musica aeterna


Peter Zajíček, umelecký vedúci / husle


Piotr Olech, kontratenor

Georg Philipp Telmann


Overtura á 5 D dur


Johann Sebastian Bach


Wiederstehe doch der Sunde Es dur BWV 54, kantáta pre alt, sláčikové nástroje a basso continuo


Georg Philipp Telmann


Sonata á 5 f mol


Allesandro Scarlatti


Infirmata vulnerata e mol, moteto pre alt, sláčikové nástroje a basso continuo


Tomasso Albinoni


Sonata II á 5 op. 2 C dur


Antonio Vivaldi


Cessate omai cessate, kantáta Es dur pre alt, sláčikové nástroje a basso continuo