SH4 Hudba pre dvor


17. 1. 2006 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba
Malá sála SF,
Musica aeterna
Peter Zajíček, umelecký vedúci / husle
Marianna Gazdíková, organ
Francesco Geminiani
Concerto grosso B dur op. 3 č. 5
Georg Friedrich Händel
Koncert pre organ, sláčikové nástroje a basso continuo g mol op. 4 č. 1
Francesco Geminiani
Concerto grosso e mol op. 3 č. 3
Concerto grosso d mol op. 3 č. 4
Georg Friedrich Händel
Koncert pre organ, sláčikové nástroje a basso continuo B dur op. 4 č. 2
Francesco Geminiani
Concerto grosso g mol op. 3 č. 2

Mimoriadne zaujímavý projekt súboru starej hudby Musica aeterna je akousi inšpiráciou koncertu, ktorý sa roku 1716 uskutočnil na anglickom kráľovskom dvore. Vystúpili tu dvaja „cudzinci“, s úspechom etablovaní práve na Britských ostrovoch – Talian Francesco Geminiani a Nemec Georg Friedrich Händel. Dve významné osobnosti svojej doby spája nielen zachovaná zmienka o spoločnom koncerte, ale aj skladateľské úspechy a interpretačná virtuozita. Na rozdiel od mimoriadne úspešného organistu Händela bol excentrický huslista Geminiani vo svojej dobe nepochopeným umelcom. Jeho husľový štýl bol technicky mimoriadne náročný, plný ozdôb a rýchlych temp, na ktoré sa sťažovali jeho spoluhráči. V oblasti kompozície pôsobil na svoju dobu tiež extravagantne – prekvapoval v harmonickom myslení, inšpirovanom zrejme štúdiom hudby Gesualda da Venosu. Aj v súčasnosti musí Geminiani viac bojovať o miesto v koncertných programoch, než mená ako Bach, Vivaldi či Händel. O to vzácnejšia je aj táto príležitosť vychutnať si „súboj“ dvoch veľkých skladateľov. So súborom Musica aeterna debutuje organistka Marianna Gazdíková.