musica_aeterna

Veľkonočný komorný koncert


15. 4. 2014 (Utorok) o 19:00, Musica aeterna, SH Stará hudba
Malá sála SF,
Cena: 7 €
Musica aeterna
Peter Zajíček,
umelecký vedúci
Martina Masaryková, soprán
Wolfgang Amadeus Mozart
Fúgy á 4 (výber)
Luigi Boccherini
Stabat mater G. 532 (op.61)
Wolfgang Amadeus Mozart je právom považovaný za reprezentanta ideálu hudby druhej polovice 18. storočia, oponujúcej v zásade formám o útvarom barokovej éry. Aj Mozart však poznal čaro tradičného kontrapunktu a kompozičnú rehoľu fúgy…. isto mu pomohli v sebauvedomení. Luigi Boccherini, skvostný hráč na violončelo a skladateľ odchovaný najmä na hudbe Josepha Haydna prežil intenzívny hudobnícky život, okrem vynikajúcich koncertov, sláčikových kvartet a trií zabodoval lyrickým, poetickým projektom Stabat Mater.