SH4 2009/2010


25. 5. 2010 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba
Koncertná sieň Dvorana VŠMU,

Musica aeterna


Peter Zajíček, umelecký vedúci / husle


Christoph Wilibald Gluck     


Sinfonia G dur
Leopold Mozart                      


Divertimento D dur
Joseph Haydn                        


Divertimento A dur, Hob III:7
Jan Křtitel Vaňhal                  


Divertimento B dur
Joseph Haydn                         


Divertimento G dur pre čembalo a sláčikové nástroje Hob XIV:13
Wolfgang Amadeus Mozart


Divertimento D dur KV 1361