SH3 Sláčiky v hudbe českého baroka


20. 2. 2007 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba
Malá sála SF,
Musica Florea

Marek Štryncl, umelecký vedúci / violončelo

Heinrich Ignaz Franz Biber                  


Sonáta á 6  Die Pauern Kirchfartt genandt


Johann Caspar Ferdinand Fischer         


Journal du printemps, suita č. 1


Pavel Josef Vejvanovský                     


Offertur ad duos choros


Heinrich Ignaz Franz Biber                  


Battalia  Ms. A 840


Jan Dismas Zelenka                            


Sub olea pacis et palma virtutis,  výber (Ritornello, Suita F dur, Ária)


Johann  Josef  Ignaz  Brentner                         


Concerto č. 2 zo zbierky Horae pomeridianae op. 4


František Ignác Antonín Tůma             


Partita č. 9

Hudbu českého baroka predstavuje predovšetkým produkcia v početných šľachtických a cirkevných kapelách.  V 2. polovici 17. storočia k veľmi významným patrila kapela biskupa Karla Liechtensteina-Castelcorna v Kroměříži, ktorú viedol jeden z najpozoruhodnejších českých skladateľov svojej doby a vynikajúci trubač Pavel Josef Vejvanovský.  S pôsobením v tejto kapele sa spája aj meno legendárneho huslistu Heinricha Ignaza Franza Bibera. Autora vynikajúcich skladieb pre husle a sláčikové nástroje dnes mnohí poznajú prostredníctvom populárnej efektnej skladby Battalia, napodobňujúcej vojenskú bitku.  


Osobnosť skladateľa Johanna Caspara Ferdinanda Fischera zasa možno objaviť v archíve  kapely grófa  Ludvika Viliama z Badenu. Fischer je jedným z tých hudobníkov, ktorí sa nechali ovplyvniť módnou vlnou francúzskej hudby, reprezentovanej J. B. Lullym.


Jedným z najznámejších českých skladateľov 1. polovice 18. storočia bol nepochybne Jan Dismas Zelenka.  Jeho cesta kontrabasistu smerovala z Prahy do dvornej kapely v Drážďanoch. Ako sklydateľ sa preslávil o. i. hrou o sv. Václavovi – Sub olea pacis et palma virtutis, ktorá vznikla pri príležitosti pamätnej korunovácie roku 1723 v Prahe.


O živote Josepha Brentnera sa dochovalo len málo informácií. V rokoch 1716–1720 žil v Prahe, kde vydal štyri zbierky skladieb.  Štvrtá z nich – Horae pomeridianae obsahuje šesť pozoruhodných komorných koncertov (resp. sonát).


František Ignác Antonín Tůma žil a pôsobil od roku vo Viedni pravdepodobne ako chrámový hudobník. Jeho meno sa spomína aj v súvisloti s hudobnou produkciou viedenského Dómu Sv. Štefana. Vo veľkom komponoval duchovné vokálno-inštrumentálne skladby, pozornosť si zaslúžia aj jeho inštrumentálne diela — sonáty, sinfonie a partity.


Klenoty českej barokovej inštrumentálnej hudby predvedie pražský súbor pre starú hudbu Musica Florea. Súbor založil  roku 1992 Marek Štryncl a počas takmer 15-ročnej existencie si vybudoval medzinárodné renomé v oblasti interpretácie na dobových nástrojoch, ako aj v oblasti dramaturgie vďaka objavovaniu dávno zabudnutých diel. Musica Florea nahrala  celý rad CD pre české i európske nahrávacie spoločnosti a pravidelne účinkuje na renomovaných festivaloch starej hudby.