Ensemble Tourbillon Viola da gamba

Ensemble tourbillon


17. 5. 2016 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba
Malá sála SF,
Cena: 7 €
Ensemble Tourbillon
Petr Wagner viola da gamba
Justyna Rekść-Raubo viola da gamba
Filip Dvořák
čembalo
Anjel a diabol
Antoine Forqueray
Marin Marais
Antoine Forqueray
Marin Marais
Antoine Forqueray
Antoine Forqueray
Marin Marais
Antoine Forqueray
Antoine Forqueray
Marin Marais
Antoine Forqueray
Marin Marais
Allemande La Laborde
La Polonaise
La Couperin
Plainte
La Forqueray
La Regente
La Labyrinthe
La Portugaise
La Leclair
La Guitarre
La Sylva
L’Arabesque

Počas vlády Ľudovíta XIV. to na kráľovskom dvore vo Versailles doslova vrelo kvalitnou hudbou. Vo veku desiatich rokov tu pred monarchom účinkoval Antoine Forqueray a jeho hra na viole da gamba vládcu celkom uchvátila. Aj starší kolega Antoina Forqueraya – Marin Marais patril ku kráľovým vyvolencom. Vďaka týmto dvom violovým virtuózom vzniklo obrovské kvantum zasvätených komorných diel.

Koncert v rámci festivalu Dni starej hudby.