milos_valent

Vianočný komorný koncert


17. 12. 2013 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba, Solamente naturali
Malá sála SF,
Cena: 8 €
VIANOČNÝ KOMORNÝ KOONCERT
Solamente naturali
Vocale Solamente naturali
Miloš Valent,
umelecký vedúci / husle
Hilda Gulyásová, umelecká vedúca
Johann Sebastian Bach

Suita č. 1 C dur BWV 1066 – Ouvertura
Kantáta Das ist je gewisslich war BWV 141
Kantáta Gottlob! Nun geht das Jahr zu Ende BWV 28 – Nun lob, mein Seel, den Herren

Kantáta Am Abend aber desselbigen Sabbats BWV 42 – Sinfonia

Vianočné oratórium BWV 248/5 – Ehre sei dir, Gott, gesungen

Komorný súbor Solamente naturali si za krátke obdobie svojho pôsobenia získal rešpekt a uznanie v odborných kruhoch a obľubu  medzi poslucháčmi. Na koncerte uvedie ukážky z orchestrálnej i vokálnej tvorby Johanna Sebastiana Bacha.