Il Cuore Barocco

ZRUŠENÉ Veľkonočný koncert – Il Cuore Barocco


30. 3. 2021 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba
Malá sála SF,
Koncert ZRUŠENÝ
Il Cuore Barocco
Tomáš Kardoš umelecký vedúci, violončelo / basse de violon
Michaela Kušteková
soprán / dessus
André Perez
vysoký tenor / haute-contre
Matúš Šimko
tenor / taillebarytón
Dávid Harant / basse-taille
Matej Nerád
bas / basse
Mária Posch 
priečna flauta / flute allemande
Peter Zelenka husle / violon
Adam Szendrei husle / violon
Júlia Urdová viola / taille de violon
Martin Gedeon organ / orgue
Jakub Mitrík lutna / théorbe
André Campra Messe de Requiem
O, Jesu amantissime
De Profundis