20160126 Solamente Naturali

Solamente naturali – Fašiangový koncert


26. 1. 2016 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba, Solamente naturali
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Solamente naturali
Miloš Valent 
husle / viola / umelecký vedúci / hudobné spracovanie
Rita Papp čembalo
Marek Špelina baroková flauta / zobcové flauty
Ľubica Habart husle
Peter Vrbinčík viola
Peter Kiráľ violončelo
Teatro Posonii (Tradičné bábkové divadlo)
Juraj Hamar bábkoherec / dramaturgia / scenár a réžia bábok
Ivan Gontko bábkoherec
Fašiangový koncert
Zborník z Lubeníka
Murky
La Folle
Ballo
Suita
Sordino
Gallanteria
Melancholy
Lusty

Dejiny veľkého umenia sa často píšu aj vo vidieckom prostredí. Zborníky spevov a tancov dokazujú prítomnosť tvorivých duchov aj v dávnejšej histórii Slovenska.