SH1 Vianočný koncert


16. 12. 2008 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba
Malá sála SF,
Solamente naturali, Miloš Valent, umelecký vedúci / husle
Pater Georgius Zrunek Missa I. pro festis natalitiis (1766) Joanis Cserney Org. Illavsky Pastoricum Finale a Violino Primo, Violino secundo con Violon Czello Pater Georgius Zrunek Prosae Pastorales, výber piesní Missa I. pre festis natalitiis