SH1 Talianske koncerty z Podolínca


9. 11. 2010 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba
Koncertná sieň Dvorana VŠMU,
Solamente naturali             
Paolo Bacchin
, baroková trúbka
Dagmar Valentová, husle, viola
Peter Spišský, husle
Miloš Valent, husle, viola

Antonio Vivaldi


Koncert pre husle a orchester F dur RV deest (novodobá premiéra)


Tomaso Albinoni


Concerto á 4 pre trúbku a orchester Si 1
P. Ferdinand Pankiewicz a S. Caecila


Concerto á 4


Antonio Vivaldi


Koncert pre husle a orchester e mol RV 275
Giuseppe Torelli


Koncert pre husle a orchester F dur op. 8 č. 11
Georg Philipp Telemann


Koncert pre husle a orchester G dur TWV 51: G8
Giuseppe Matteo Alberti


Concerto C dur op. 1 č. 6
Joseph Meck


Concerto á 5 in istis libris scriptum
Tomaso Albinoni


Sonata di concerto á 7 vocibus pre trúbku