petra

Monteverdiho árie


29. 10. 2013 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba
Malá sála SF,
Cena: 7 €
MONTEVERDIHO ÁRIE


Eva Šušková,
soprán
Petra Noskaiová, mezzosoprán
Tomáš Šelc, barytón
Igor Herzog, lutna, scénické spracovanie

Hovoriť tónmi, spievať slovami
(niekoľko operných scén Claudia Monteverdiho)Claudio Monteverdi
La Musica, prológ k opere Orfeo
L´Orfeo, sekvencia z 1. a 2. dejstva, výber
Lamento d´Arianna (Arianna)
L´incoronazzione di Poppea
Il ritorno d´Ulisse in patria

Štvorica mladých slovenských interpretov sa barokovej hudbe venuje už dlhé roky. Talian Claudio Monteverdi ako vrcholný predstaviteľ barokovej opery im poskytne  adekvátny priestor na demonštrovanie ich umeleckého majstrovstva.