SH1 2006/2007


24. 10. 2006 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba
Malá sála SF,
Musica aeterna                                                                                           

Peter Zajíček, umelecký vedúci / husle

Hana Blažíková, soprán

Peter Guľas, čembalo

Wolfgang Amadeus Mozart  Divertimento D dur KV 136, Koncert pre čembalo, dvoje huslí a basso continuo č. 2 G dur KV 107, 5 fúg s pomalými časťami, č. 4 KV 405, Adagio a fúga c mol KV 546

Luigi Boccherini  Stabat Mater pre soprán, dvoje huslí, violu, violončelo a violone G. 532, 1. verzia

Mozartovské veľké výročie sa pomaly blíži k svojmu finále. Snáď v žiadnom inom roku ako práve v tomto, nezaznelo na počesť 250. výročia  narodenia veľkého salzburského rodáka,  toľko známych i menej hrávaných skladieb. Klasicisticky svieže Divertimento D dur i bachovské Adagio a fúga c mol rozhodne patria k tým známejším.

Mozartov rukopis je vždy originálny a typický, hoci neraz sa necháva inšpirovať aj skladbami iných majstrov. Dokladom toho sú aj tri rané Mozartove koncerty pre klavír alebo čembalo, ktoré napísal ako 14-ročný podľa čembalových sonát  Johanna Christiana Bacha, s ktorým sa stretol počas svojej koncertnej cesty do Londýna. Druhý z nich uvedie Musica aeterna s mladým slovenským čembalistom Petrom Guľasom.  Z Mozartových  diel viedenského obdobia zaujme aj orchestrálne spracovanie piatich 4-hlasných fúg z II. dielu Temperovaného  klavíra J. S. Bacha.

Nadvláda talianskej hudby a talianskych hudobníkov v Európe 18. storočia je všeobecne známa. Na dvore španielskeho infanta v Madride  žil a tvoril taliansky skladateľ a violončelista Luigi Boccherini, Mozartov veľký súčasník. Z madridského obdobia pochádza aj jeho prvá verzia Stabat Mater pre soprán a sláčikové nástroje. Na Slovensku zaznie zásluhou súboru Musica aeterna po prvýkrát, v náročnom sólovom parte sa predstaví vyhľadávaná interpretka starej hudby z Prahy – Hana Blažíková.