Musica Figuralis

Koncert ZRUŠENÝ Musica Figuralis


7. 12. 2021 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba
Malá sála SF,
Koncert ZRUŠENÝ

OZNAM
Vzhľadom k aktuálnej epidemickej situácii je koncert zrušený.
Ďakujeme za porozumenie.

Musica Figuralis
Marek Čermák 
umelecký vedúci
Symfónia v cirkevných službách
(inštrumentálne skladby kapelníkov cirkevných hodnostárov 2. pol. 18. storočia)
z tvorby Antona Neumanna, Josepha Puschmanna a Josepha Tischera

Tvorba kapelníkov pôsobiacich v cirkevných službách mala pre vývoj hudby nezanedbateľný význam, i keď viacerí ostávajú doposiaľ širšiemu publiku málo známi. Anton Neumann bol český hudobný skladateľ, huslista a kapelník z nemeckého jazykového prostredia. Množstvo originálnych skladieb, ktoré sa dochovali v európskych hudobných zbierkach, odzrkadľuje jeho expresívny kompozičný štýl. Najdôležitejším pôsobiskom Josepha Puschmanna, ktorý študoval aj vo Viedni, sa stala katedrála v Olomouci. Ako huslista prirodzene zanechal okrem niekoľkých symfónií, serenád, Rekviem, Te Deum a ďalších diel aj Husľový a Violový koncert. Dramaturgiu koncertu dopĺňa tvorba azda najtajuplnejšieho z trojice kapelníkov Josepha Tischera.
Musica Figuralis je vokálno-inštrumentálny súbor, ktorý sa zameriava na štýlovú interpretáciu hudby druhej polovice 18. storočia na dobových nástrojoch. Teleso založil v roku 1997 dirigent, čembalista a organista Marek Čermák. Ansámbel sa špecializuje na uvádzanie novodobých premiér neskoro barokovej a klasicistickej hudby dochovanej na území Čiech, Moravy, Sliezska, Rakúska, Slovenska a Maďarska.