Musica aeterna

Musica aeterna


4. 6. 2019 (Utorok) o 19:00, Musica aeterna, SH Stará hudba
Malá sála SF,
Cena: 8 €

Zo súkromnej zbierky svetskej vokálnej hudby Jana Dismasa Zelenku

Musica aeterna 
Peter Zajíček umelecký vedúci
Gabriela Eibenová soprán
Lenka Cafourková soprán
Johann Adolph Hasse
Sinfonia á 4 g mol, op. 5 č. 6 – Allegro
Lo sposo va á morte, ária z opery Cajo Fabricio
Leonardo Vinci Se mai turbo il tuo riposo, duet pre 2 soprány
Giuseppe Porsile Sinfonia č. 1 D dur
Geminiano Giacomelli
Mancare, Dio, mi sento, ária z opery Adriano in Siria
Nicola Porpora E puoi, crudel, duet pre 2 soprány z opery Annibale
Antonio Vivaldi
Sinfonia z opery Il Farnace
Gelido in ogni vena, ária z opery Il Farnace
Giuseppe Sellitto
Deh t´accheta e non negarmi, duet pre 2 soprány
Giovanni Porta
Sinfonia D dur
Antonio Vivaldi
Anch´il mar par che sommerga, ária z opery Il Bajazet (Il Tamerlano)
Nicola Porpora Se viver non possio, duet pre 2 soprány z opery Germanico in Germania

Azda žiaden z hudobných štýlov nenastúpil s takou razanciou a cieľavedomosťou ako baroko. Revolta talianskych hudobníkov, literátov, filozofov a osvietených aristokratov voči prebujnelým kontrapunktickým excesom renesančnej éry viedla k nastoleniu prísneho monodického štýlu. Sprevádzaný jednohlas a harmonický princíp basso continuo sa stali alfou a omegou. Nová poetika sa Európou šírila pomerne rýchlo a zasiahla všetky hudobné žánre – vrátane sólových koncertov. V tejto oblasti zažiaril Antonio Vivaldi až natoľko, že dnes ostávajú v polozabudnutí jeho skvelé operné tituly, za ktoré bol vo svojej dobe takisto velebený a uznávaný. Navonok striedme, emočne však vypäté, afektívne monódie boli akousi „povinnou jazdou“ pre každého progresívne zmýšľajúceho talianskeho tvorcu, neubránili sa im však ani obozretní Nemci (napr. J. A. Hasse). Novinkou v žánrovej ponuke sa stali takisto svižné sinfonie – predzvesť neskorších symfonických projektov.

Sopranistka Gabriela Eibenová je špecialistkou na interpretáciu starej hudby a vyhľadávanou interpretkou. Po štúdiu na Pražskom konzervatóriu a londýnskej Royal Academy of Music vytvorila niekoľko titulných postáv v barokových operách v Čechách aj v zahraničí a spievala dokonca pre pápeža Jána Pavla II. či 14. tibetského dalajlámu. Sopranistka Lenka Cafourková, absolventka brnianskej JAMU, je laureátkou Piesňovej súťaže B. Martinů v Prahe. Od roku 2013 spolupracuje aj s Czech Ensemble Baroque.