Musica aeterna

Musica aeterna


4. 6. 2019 (Utorok) o 19:00, Musica aeterna, SH Stará hudba
Malá sála SF,
Vstupenky Kúpiť online Cena: 8 €

Jan Dismas Zelenka – Zo zbierky svetskej vokálnej hudby

Musica aeterna 
Peter Zajíček umelecký vedúci
Gabriela Eibenová soprán
Lenka Cafourková soprán
Antonio Vivaldi Sinfonia z opery Il Farnace
Scherza L´Aura Lusinghiera
Gelido in ogni vena
Concerto Alla rustica RV 151
Anch´il mar par che sommerga
Alma oppressa
Johann Adolph Hasse
Geminiano Giacomelli
Francesco Araja
Michele Caballone
Giacomo Sellitto
Dal mio ben che tanto amai
Tornate ancor vezzi d’amor
Sinfonia D dur
Empia chi sa vorrei
Deh t´accheta e non negarmi