Dom umenia Fatra, Žilina

Žilina


8 november 2018, Zájazdy
Dom umenia Fatra, Žilina,
Štátny komorný orchester Žilina
Oliver Dohnányi dirigent
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň zbormajster
Pavel Šporcl husle
Eva Šušková soprán
Marek Štrbák organ
Wolfgang Amadeus Mozart
Iris Szeghy
Antonín Dvořák  
Malá nočná hudba
Kantáta Ľudstvo k 100. výročiu skončenia 1. svetovej vojny
Koncert a mol op. 53 pre husle a orchester

Koncerty: Štvrtok 8. a piatok 9. 11. 2018. 19.00, Dom umenia Fatra Žilina