Dom umenia Fatra, Žilina

Žilina


15. 9. 2016 (Štvrtok) o 19:00, Zájazdy
Dom umenia Fatra, Žilina,
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň zbormajster
Katarína Turnerová harfa
Marek Štrbák organ
Pavol Oravec tenor
À cappella
Mikuláš Schneider-Trnavský Jubilate Deo, Domine non sum dignus
Sergej Rachmaninov Celonočné bdenie, op. 37, výber:
Poďte, pokloňme sa
Raduj sa Bohorodička
Ako mocnej vládkyni
Henryk Mikołaj Górecki
Ivan Hrušovský
Samuel Barber
Egon Krák
Lukáš Borzík
Franz Biebl
Leoš Janáček

Totus tuus
Cantate Domino
Agnus Dei
Ave Regina Coelorum
Sapientia aeterna
Ave Maria
Otče náš JW 4/29