Rajec, Farský kostol sv Ladislava

Rajec


23. 6. 2019 (Nedeľa) o 17:00, Zájazdy
Farský kostol sv. Ladislava,

Záverečný koncert festivalu Pro musica nostra Thursoviensi
Farský kostol sv. Ladislava, Rajec

Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň dirigent
Ladislav Fančovič klavír
Marek Štrbák harmónium
Mária Porubčinová soprán
Sonja Runje alt
Otokar Klein tenor
Gustáv Beláček bas
Gioacchino Rossini  Petite messe solennelle
verzia pre sóla, zbor, klavir a harmonium