Dvořákova síň, Rudolfinum, Praha

ZRUŠENÉ – Praha


18 marec 2020, Zájazdy
Rudolfinum,
Zájazd zrušený

Zájazd zrušený

Predstavenia:

18., 19., 20., 3. 2020,
streda, štvrtok, piatok
Praha –  Rudolfinum, Dvořákova sieň 19:30

Česká filharmonie
Semjon Byčkov dirigent
Pražský filharmonický zbor
Lukáš Vasilek
 zbormajster
Slovenský filharmonický zbor (komorný zbor)
Jozef Chabroň zbormajster
Marie Arnet soprán
Christa Mayer mezzosoprán
Stefan Vinke tenor
Albert Pesendorfer bas
Luděk Vele rozprávač
Detlev Glanert    Requiem za Hieronyma Boscha

Viac informácií a vstupenky