Obecní dům Praha Smetanova síň

Pražské jaro


15 máj 2019, Zájazdy
Obecní dům Praha,
Streda, 15. 5. 2019, Praha –  Obecní dům – Smetanova sieň 20:00
Symfonický orchester Českého rozhlasu
Slovenský filharmonický zbor
John Nelson dirigent
Karel Untermüller viola
Nicholas Phan 
tenor
Jozef Chabroň zbormajster
Kühnův smíšený sbor
Jaroslav Brych 
zbormajster
Vizionársky Berlioz
Hector Berlioz    Harold v Itálii. Symfónia pre orchester a sólovú violu, op. 16
Te Deum op. 22

Vstupenky: