Dvořákova síň, Rudolfinum, Praha

Praha, Česko


30 apríl 2018, Zájazdy
Rudolfinum,

Koncert sa koná dňa 30. 4. 2018 o 19.30
Verejná generálka: 30. 4. 2018 o 9.30
Dvořákova síň, Rudolfinum, Praha

Symfonický orchester Českého rozhlasu
Slovenský filharmonický zbor
Ondrej Lenárd  dirigent
Jan Bartoš klavír
Paul Dukas
Vítězslav Novák
Claude Debussy
Maurice Ravel
Čarodejníkov učeň, symfonické scherzo
Koncert pre klavír a orchester e mol
Hry, tanečná báseň
Dafnis a Chloé, suity z baletu č. 1 a 2

Sto rokov od úmrtia francúzskeho skladateľa Clauda Debussyho pripomenie predvedenie tanečnej básne Hry, ktorej premiéru v roku 1913 v Paríži zatienil škandál spojený s uvedením Stravinského Svätenia jari.
Program šéfdirigenta Ondreja Lenárda otvorí známe symfonické scherzo Čarodejníkov učeň inšpirované baladou Johanna Wolfganga Goetheho od Debussyho mladšieho súčasníka Paula Dukasa.A pokračovať bude raným klavírnym koncertom Vítězslava Nováka v podaní vynikajúceho českého klaviristu Jana Bartoša a vyvrcholí predvedením suít z monumentálneho baletu Dafnis a Chloé Maurica Ravela.