Farský kostol Nové Zámky

Nové Zámky


27 september 2020, Zájazdy

Rímskokatolícky farský kostol Povýšenia svätého Kríža,
Hlavné námestie, Nové Zámky
27. 9. 2020 o 17.00

Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň dirigent
Mária Porubčinová soprán
Terézia Kružliaková mezzosoprán
Otokar Klein tenor
Tomáš Šelc bas
Marian Lapšanský klavír
Marek Štrbák organ

Program:
Gioachino Rossini
: La petite messe solennelle

v spolupráci s Hudobným centrom