Košická hudobná jar 2019

Košice


30 máj 2019, Zájazdy
Dom umenia Košice,

Záverečný koncert festivalu Košická hudobná jar 2019:
30. 05. 2019 o 19.00 hod., Dom umenia, Košice

Štátna filharmónia Košice
Ondrej Lenárd dirigent
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň zbormajster
Andrea Vizváry soprán
Juraj Hollý  tenor
Filip Banďžák  barytón
Carl Orff Carmina Burana, kantáta