Dom umenia Košice

Košice


5 január 2023, Zájazdy
Dom umenia Košice,

Trojkráľový koncert 06. 01. 2023, Dom umenia Košice, 19.00

Štátna filharmónia Košice
Robert Jindra dirigent
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň zbormajster
Simona Šaturová soprán
Jana Kurucová mezzosoprán
Carlos Cardoso tenor
Peter Kellner bas
Ludwig van Beethoven Symfónia č. 9 d mol op. 125 s Ódou na radosť