Dom umenia Košice

Košice


27 jún 2019, Zájazdy
Dom umenia Košice,

Záverečný koncert 50. koncertnej sezóny:
27. 06. 2019 o 19.00 hod., Dom umenia, Košice

Štátna filharmónia Košice
Leoš Svárovský dirigent
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň zbormajster
Titusz Tóbis tenor
Marián Lapšanský
 klavír
Piotr Iľjič Čajkovskij  Koncert pre klavír a orchester č. 2 G dur, op. 44
Eugen Suchoň   Žalm Zeme podkarpatskej, kantáta pre tenor, zbor a orchester, op. 12, ESD 65