Dom umenia Košice

Košice


24 október 2018, Zájazdy
Dom umenia Košice,
Štátna filharmónia Košice
Zbyněk Müller dirigent
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň zbormajster
Simona Šaturová soprán
Markéta Cukrová
alt
Jaroslav Březina
tenor
Peter Mikuláš 
bas
Ludwig van Beethoven   Missa solemnis D dur, op. 123

Slávnostný koncert pri príležitosti 50. výročia založenia Štátnej filharmónie Košice
Streda 24. 10. 2018, 19.00, Štátna filharmónia Košice