Slovenský filharmonický zbor

SFZ à cappella


20. 2. 2015 (Piatok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 7 €
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň, zbormajster
Stanislav Šurin, organ
Tomáš Nemec, klavír
Max Reger
Alexander Albrecht
Mikuláš Schneider-Trnavský

Alexander Albrecht
Petr Eben
Štefan Németh-Šamorínsky
Egon Krák
Alexander Albrecht
Osem duchovných spevov op. 138
Pieseň
Jubilate Deo
Domine, non sum dignus
Ave Maria
Salve Regina
Pater noster
Ave Regina Coelorum
Hymnus na krásu (A szépség hymnusa)

Tradícia zborového spevu à capella je jednou z trvalých položiek hudobnej produkcie na celom svete. Na Slovensku sa v priebehu 20. storočia sformovalo množstvo profesionálnych aj amatérskych zborových telies, ktoré dokázali konkurovať svetovej špičke na tomto fronte. Kolekcia skladieb pre zbor à capella je preto mimoriadne bohatá a kvalitná. Diela Alexandra Albrechta, Štefana Németha Šamorínskeho, Mikuláša Schneidra Trnavského znesú tie najprísnejšie kritériá vysokej kvality. Súčasní autori – napríklad Egon Krák – sa usilujú obnoviť krásnu tradíciu aj v dnešných časoch, kedy už, žiaľ, môžeme na zlaté časy à capella spevu len spomínať. Max Reger a Franz Biebl sa zborovej hudbe venovali takisto so zvýšenou pozornosťou a najmä Reger silne ovplyvnil prvú vlnu slovenských skladateľov – profesionálov.