Terchová

Terchová / Slovensko


5 júl 2019, Zájazdy
Kostol sv. Cyrila a Metoda, Terchová,

Terchová, Farský kostol sv. Cyrila a Metoda , 16.00

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr 
dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Martina Masaryková
soprán
Michaela Šebestová
alt
Jozef Gráf
tenor
Tomáš Šelc
bas
Joseph Haydn
Eugen Suchoň
Štefan Németh-Šamorínsky
Symfónia č. 85 B dur, Hob. I:85 Kráľovná
Aká si mi krásna ESD 51b
Bratislavská omša