Terchová

Terchová / Slovensko


5 júl 2019, Zájazdy
Kostol sv. Cyrila a Metoda, Terchová,

Terchová, Farský kostol sv. Cyrila a Metoda , 17.00

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr 
dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Martina Masaryková
soprán
Michaela Šebestová
alt
Jozef Gráf
tenor
Tomáš Šelc
bas
Štefan Németh-Šamorínsky Bratislavská omša