Skalica / Slovensko


10 jún 2018, Zájazdy

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský
 dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Ján Slávik violončelo
Koncert sa koná v rámci jubilejného 10. ročníka festivalu Divergencie
Eugen Suchoň
Antonín Dvořák
Antonín Dvořák
Ludwig van Beethoven
Otto Nicolai
Wolfgang  Amadeus Mozart
Georg Friedrich Händel
Aká si mi krásna ESD 51b
Rondo pre violončelo a orchester, op. 94
Klid pre violončelo a orchester, op. 68
Symfónia č. 6 F dur “Pastorálna”, 3. 4. a 5. časť
O, süsser Mond, zbor z 3. dejstva opery Veselé pani z Windsoru
Bassa Selim lebe lange, zbor janičiarov z 3. dejstva opery Únos zo Serailu
Hallelujah z oratória Mesiáš, HWV 56