Skalica / Slovensko


10 jún 2018, Zájazdy

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský
 dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Ján Slávik violončelo
Koncert sa koná v rámci jubilejného 10. ročníka festivalu Divergencie
Eugen Suchoň
Bedřich Smetana
Antonín Dvořák