Jezuitský kostol Skalica

ZRUŠENÉ. Skalica / Slovensko


9 jún 2020, Zájazdy
Kostol sv. Františka Xaverského,
ZRUŠENÉ

Kostol sv. Františka Xaverského, Skalica 18.00 h

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr 
dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Operné predohry a zbory