Jezuitský kostol Skalica

Skalica / Slovensko


18 jún 2019, Zájazdy
Kostol sv. Františka Xaverského,

Kostol sv. Františka Xaverského, Skalica 18.00 h

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr 
dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Marián Lapšanský 
klavír
Martina Masaryková
soprán
Michaela Šebestová
alt
Jozef Gráf
tenor
Tomáš Šelc
bas
Eugen Suchoň
Wolfgang Amadeus Mozart

Štefan Németh-Šamorínsky
Aká si mi krásna ESD 51b
Koncert pre klavír a orchester č. 20 d mol, KV 466
Bratislavská omša