Dom umenia Piešťany

Piešťany


4 september 2020, Zájazdy
Dom Umenia Piešťany,

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr
dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Eva Hornyáková soprán
Michaela Šebestová
 alt
Jozef Gráf tenor
Tomáš Šelc bas

Ludwig van Beethoven Symfónia č.9 d mol, op.125