Dom umenia Piešťany

Piešťany / Slovensko


8 júl 2019, Zájazdy
Dom Umenia Piešťany,

Piešťany, Dom umenia, 19.30

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr 
dirigent
Marián Lapšanský klavír
Jozef Chabroň zbormajster
Martina Masaryková
soprán
Michaela Šebestová
alt
Jozef Gráf
tenor
Tomáš Šelc
bas
Wolfgang Amadeus Mozart
Štefan Németh-Šamorínsky
Koncert pre klavír a orchester č.
Bratislavská omša