Kláštor Neuberg

Rakúsko, Neuberg 2017


8. 7. 2017 (Sobota) o 19:30, Zájazdy
Kláštor Neuberg,

Neuberg 2017

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Stefan Vladar dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Gustav Mahler
Symfónia č. 2