Dom umenia Piešťany

Piešťany / Slovensko


5 júl 2021, Zájazdy
Dom Umenia Piešťany,
Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr dirigent
Jozef Podhoranský violončelo
Ján Levoslav Bella
Joseph Haydn
Antonín Dvořák
Fantázia na motívy Rákociho pochodu
Koncert pre violončelo a orchester č.1 C dur, Hob. VIIb:1
Symfónia č.9 e mol Z Nového sveta, op.95

Záverečný koncert mfP
Veľká sála Domu umenia, 19.00