Peter Breiner

Piešťanský festival 2017


22. 6. 2017 (Štvrtok) o 19:30, Zájazdy
Dom Umenia Piešťany,
Slovenská filharmónia
Peter Breiner dirigent
Pavel Gililov klavír
Peter Breiner
George Gershwin
Modest Petrovič Musorgskij
SROWMAAM
Rapsódia v modrom
Obrázky z výstavy (arr. P. Breiner)