Dalibor Karvay, husle

Nemecko / Berlín


4 máj 2018, Zájazdy

Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr dirigent
Dalibor Karvay husle
Ján Levoslav Bella
Jana Kmiťová
Antonín Dvořák