Robert Roth

Šostakovič, Schnittke


17. 1. 2017 (Utorok) o 19:00, HS Hudba a slovo
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Moyzesovo kvarteto
Jozef Horváth
I. husle
František Török II. husle
Alexander Lakatoš viola
Ján Slávik
violončelo
Daniela Varínska
klavír
Robert Roth
číta z pamätí D. Šostakoviča a A. Schnittkeho
Dmitrij Šostakovič
Alfred Schnittke 
Sláčikové kvarteto č. 3 F dur, op. 73
Klavírne kvinteto

3. sláčikové kvarteto Dmitrija Šostakoviča vzniklo tesne po 2. svetovej vojne bok po boku s 9. symfóniou. Stalinská cenzúra bola v tom čase tvrdá a nekompromisná voči prejavom takzvaného buržujského formalizmu a elitárstva, takže Šostakovič v záujme dielo úspešne voviesť do sveta označil každú z piatich častí vlasteneckými podtitulmi. Pointa diela však tkvie v expresivite a odhodlaní čeliť zvrátenosti režimu. Túto expresivitu prebral po Šostakovičovi jeho tvorivý „dedič“ Alfred Schnittke. Jeho trudnomyseľné Klavírne kvinteto je jedným z najosobnejších diel v novodobých dejinách, motivovaných stratou najbližšej osoby – Schnittkeho matky.

Pozrite si záznam z koncertu.