Ewald Danel

Schnittke, Szymanowski, Beethoven


4. 6. 2015 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenská filharmónia
Emmanuel Villaume, dirigent
Ewald Danel, husle
Eva Hornyáková
, soprán
Boris Farkaš, hovorené slovo
Alfred Schnittke
Karol Szymanowski
Ludwig van Beethoven
Majster a Margaréta, scénická hudba
Koncert pre husle a orchester č. 1 op. 35
Egmont op. 84, hudba k tragédii J. W. Goetheho

V roku 1994 natočil ruský režisér Jurij Kara film Majster a Margaréta podľa rovnomennej literárnej predlohy Michaila Bulgakova. Hlbinným zdrojom námetu a spracovania je goetheovská vízia Mefista. Jednou zo silných stránok tohto diela ja filmová hudba Alfreda Schnittkeho. Mystické námety boli pre tohto autora vždy lákavé a inšpiratívne. Karol Szymanowski bol z hľadiska hudobnej rétoriky vo svojej dobe osamelým bežcom. Tiež rád vyhľadával mystiku a exotiku, ale dokázal konať aj na pragmatickej úrovni – napríklad v jeho extrémne náročných koncertantných dielach. Osobnosť Johanna Wolfganga Goetheho stála aj pri zrode scénickej hudby Ludwiga van Beethovena ku hre Egmont. Dnes žije najmä vďaka slávnej predohre, obsahuje však viacero vynikajúcich čísel.