Jun Märkl

Saint-Saëns Debussy Ravel


15. 2. 2019 (Piatok) o 19:00, B Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor (ženská časť)
Jun Märkl dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Camille Thomas
violončelo
Camille Saint-Saëns  Omphalin kolovrátok, symfonická báseň, op. 31
Koncert pre violončelo a orchester č. 1 a mol, op. 33
Claude Debussy
Maurice Ravel
Nokturná, symfonický triptych
Bolero

Camille Saint-Saëns bol vysoko váženým človekom. Venoval sa mnohým aktivitám a tým sa blížil renesančným polyhistorom. V tvorbe bol silne ovplyvnený osobnosťou Franza Liszta, o čom svedčí aj séria skladieb označených ako symfonická báseň. Lisztov vplyv je evidentný aj v Saint-Saënsovej koncertantnej hudbe; on sám bol vynikajúcim a koncertne aktívnym klaviristom a aj v koncertoch pre violončelo a orchester preferoval lisztovský brilantný typ kompozície. Francúzsko sa koncom 19. storočia stalo epicentrom umeleckej produkcie. Zásluhu na tom mala skupina autorov vnímaných ako „impresionisti“. Fenomén symboliky a symbolizmu začal nahrádzať klasickú rétoriku; medzi hudobníkmi dominoval Claude Debussy, o čom svedčí aj jeho triptych Nokturná. S menom Debussy akosi automaticky súvisí meno Ravel. Hoci bol každý z nich celkom inak konštituovaný, spája ich zmysel pre sonórnosť; Ravelovo legendárne Bolero je vtipnou hrou so zvukovými možnosťami orchestra.

mikrofon Po koncerte nasleduje beseda s umelcami

Institut Francais Slovaquie