sko

Mesiáš


21. 6. 2014 (Sobota) o 17:00, S Hudba v chrámoch
Katedrála sv. Martina,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Slovenský filharmonický zbor
Ewald Danel
, umelecký vedúci / husle
Jozef Chabroň
, zbormajster
Krisztina Jónás, soprán
Lucie Hilscherová, alt
Róbert Remeselník, tenor
Tomáš, Šelc, bas
Georg Friedrich Händel
Mesiáš HWV 56
Dielo – symbol. Hoci Mesiáš Georga Friedricha Händla preslávilo jedno zborové číslo, slávne Alleluja, je jedným z titanských partitúr dejín hudby. Händel využil svojho obchodníckeho ducha a samozrejme predovšetkým svoj talent, keď žačal Londýnčanom ponúkať oratoriálne veľdiela. O jeho opery už totiž prestávali javiť záujem, bolo potrebné nájsť nové lákadlo pre publikum. Mesiáš mal úspech a šikovný Händel si užíval slávu.