Jezuitský kostol

Bella Mozart Händel


13. 5. 2018 (Nedeľa) o 14:30, S Hudba v chrámoch
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa,
Vstupenky Kúpiť online Cena: 6 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / dirigent
Chrámový spevácky zbor sv. Jozefa – robotníka, Čadca – Kýčerka
Chrámový spevácky zbor Gaudium, Raková
Antónia Gráfová zbormajsterka
Zuzana Golisová zbormajsterka
Anonymus
Ján Levoslav Bella
Wolfgang Amadeus Mozart
Georg Friedrich Händel
Magnificat
To deň, ktorý učinil Pán
Ave verum corpus KV 618
Hallelujah z oratória Mesiáš, HWV 56