SKO Katedrálny zbor sv. Martina 29032015 © Photo A. Trizuljak5505

Veľkonočný koncert


25. 3. 2018 (Nedeľa) o 15:00, S Hudba v chrámoch
Katedrála sv. Martina,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Katedrálny zbor sv. Martina
Ewald Danel
 dirigent
Ján Miškovič zbormajster
Marianna Gelenekyová soprán
Helena Oborníková alt
Matúš Šimko tenor
Matúš Trávniček bas
Veľkonočný koncert
Joseph Haydn
Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži Hob. XX:1B