Kostol sv. Vincenta de Paul

KONCERT ZRUŠENÝ M. Schneider-Trnavský J. L. Bella


21. 5. 2023 (Nedeľa) o 15:00, S Hudba v chrámoch
Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava - Ružinov,
Cena: 8 €

Koncert zrušený – VIAC INFO tu

Slovenský komorný orchester
Spevácky zbor Adoremus
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Dušan Bill zbormajster
Mikuláš Schneider-Trnavský Jubilate Deo
Mariánske antifóny
Ján Levoslav Bella
Te Deum
Ave Maria
Missa Sanctae Mariae in A

Duchovná tvorba dvoch veľkých slovenských skladateľských osobností ponúka možnosť nahliadnuť do čias prelomu 19. a 20. storočia. Na hudobnú reč Mikuláša Schneidra-Trnavského mala významný dopad práca na Jednotnom katolíckom spevníku. Pätnásť rokov študovania kancionálov sa podpísalo aj pod kompozície koncertu. Ján Levoslav Bella, najskôr katolícky a neskôr evanjelický kňaz v tvorbe vychádzal z ideálov novoromatizmu. Jeho sakrálna tvorba je dodnes prebádaná len čiastočne a žiaľ i jej uvádzanie je len sporadické.
Zbormajster Dušan Bill je odborníkom na cirkevný repertoár, premiéroval viaceré novoobjavené diela z archívu Dómu sv. Martina.