Kostol Sv. Vincenta De Paul

Mozart, Händel, Gallus, Jartim, Vivaldi


7. 2. 2016 (Nedeľa) o 18:00, S Hudba v chrámoch
Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava - Ružinov,
Cena: 6 €
Slovenský komorný orchester
Miešaný spevácky zbor CANTUS
Ewald Danel
umelecký vedúci / husle
Juraj Jartim
zbormajster
Wolfgang Amadeus Mozart

Georg Friedrich Händel
Jacob Handl Gallus 

Juraj Jartim
Johann Sebastian Bach/Charles Gounod
Antonio Vivaldi

Eine kleine Nachtmusik KV 525

Tochter Zion (z oratória Judas Makabeus)
Ecce quo modo moritur justus
Gloria a Sanctus z Omše sv. Vincenta de Paul op. 27
Meditácia na prelúdium C dur
Gloria (výber)

Claudio Monteverdi vynikol vo svojej dobe predovšetkým ako autor opier a svetských madrigalov. Nevyhol sa však ani liturgickej hudbe, ktorá bola povinnou súčasťou aktivít každého skladateľa. To isté platí o v zásade svetsky uvažujúcich skladateľov Georgovi Friedrichovi Händlovi a Antoniovi Vivaldim. Juraj Jartim sa venuje sakrálnej hudbe ako dirigent, zbormajster aj skladateľ.