Ewald Danel c alexander trizuljak 5122

Albinoni/Giazotto Bach/Respighi Regeš


12. 11. 2017 (Nedeľa) o 16:00, S Hudba v chrámoch
Kostol Cirkvi Bratskej,
Cena: 6 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
 umelecký vedúci / husle
Juraj Adamuščin bas
Marek Štrbák organ
Tomaso Albinoni / Remo Giazotto
Johann Sebastian Bach / Ottorino Respighi
Perotinus
Nektários Eginský
Gregor Regeš
Christian Heinrich Rinck
Ottorino Respighi 

Adagio g mol pre sláčikový orchester a organ
Sonáta pre husle e mol, BWV 1023
Beata Viscera
Agni Parthene
Piesne pokoja
“Ah, vous dirai-je, Maman”: Deväť variácií a finále pre organ, op. 90
Antické árie a tance, suita č. 3

Úpravy populárnych a slávnych „evergreenov“ minulosti sú špecifickou kapitolou dejín hudby. Božské adagio Tomasa Albinoniho vyvolá emočnú reakciu u každého poslucháča. Taliansky muzikológ a skladateľ Remo Giazotto napísal novodobú verziu tohto obľúbeného diela a priviedol verejnosť do rozpakov pri rozlišovaní čo z tejto adaptácie je Albinoni a čo je Giazotto… Záujem o hudbu dávnejších čias prejavoval aj Ottorino Respighi a transkripcia Bachovej Sonáty e mol je priamym prejavom tohto profesionálneho záujmu. Východoslovenský hudobník a violončelista Gregor Regeš, člen významných slovenských orchestrov, sa už niekoľko rokov usiluje ponúkať kvalitnú hudbu aj na slovenskom vidieku, v kostolíkoch, či na školách. Jeho Piesne pokoja vystihujú toto jeho ušľachtilé profesionálne krédo.