Dimitri Jurowski, dirigent

Symfonický orchester mesta Moskvy – Ruská filharmónia


26. 9. 2015 (Sobota) o 19:30, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 25, 20, 16 €
Symfonický orchester mesta Moskvy – Ruská filharmónia
Moscow City Symphony – Russian Philharmonic
Dmitri Jurowski 
dirigent
Alexander Sinchuk klavír
Piotr Iľjič Čajkovskij
Dmitrij Šostakovič
Koncert pre klavír a orchester č.1 b mol op. 23
Symfónia č. 7 C dur „Leningradská“ op. 60

Len niekoľko hudobných diel môže z hľadiska popularity konkurovať legendárnemu Čajkovského 1. klavírnemu koncertu. Inou legendou medzi hudobnými opusmi je Šostakovičova 7. symfónia, ktorú komponoval v atmosfére barbarského obliehania Leningradu. Dielo, ktoré sa vzápätí rýchlo dostalo do repertoáru významných svetových orchestrov, uvádzame pri príležitosti 70. výročia skončenia 2. svetovej vojny.